1.1 Wie kan een beroep indienen bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen?

Met betrekking tot bezwaren tegen de verkiezing en tegen de verkiezingsuitgaven die werden gedaan door de lijsttrekkers en de kandidaten zijn enkel de kandidaten gerechtigd om een bezwaar in te dienen (artikel 22 DBRC-decreet).

Met betrekking tot bezwaren tegen de verkiezing en de benoeming van de schepenen zijn enkel de gemeenteraadsleden gerechtigd om een bezwaar in te dienen (artikel 27 DBRC-decreet).

Met betrekking tot bezwaren tegen de verkiezing van de leden van de raden voor maatschappelijk welzijn zijn enkel de gemeenteraadsleden en de personen die voorkomen op de voordrachtsakte gerechtigd om een bezwaar in te dienen (artikel 31 DBRC-decreet).

Met betrekking tot andere bezwaren waarvoor de Raad voor Verkiezingsbetwistingen bevoegd is, kan u de toepasselijke organieke regelgeving raadplegen.