_12.2 Zijn de zittingen van de Raad voor Vergunningsbetwistingen openbaar?