1.4 Hoe verloopt de briefwisseling tussen de partijen en de Raad voor Verkiezingsbetwistingen?

Met uitzondering van de besturen kiest elke partij in haar eerste processtuk een woonplaats in België die geldt voor alle daaropvolgende proceshandelingen van de zaak.

De griffier verricht alle betekeningen rechtsgeldig op de gekozen woonplaats.

U moet elke wijziging van de woonplaatskeuze voor elke zaak afzonderlijk en met een beveiligde zending uitdrukkelijk ter kennis brengen aan de griffier, met vermelding van het rolnummer van de zaak waarop de wijziging betrekking heeft.

Zie ook artikel 7 Procedurebesluit.