2.2 Hoe wordt deze vervaltermijn berekend?

De betekening met een aangetekende brief wordt, behalve in geval van bewijs van het tegendeel door de geadresseerde, geacht plaats te vinden op de werkdag die valt na de datum van de poststempel van de aangetekende brief.

Bv. Bij het verzenden van een aangetekende brief op vrijdag 12 mei 2017, zal de betekening ervan plaatsvinden op maandag 15 mei 2017 waardoor de termijn een aanvang zal nemen op dinsdag 16 mei 2017 om te eindigen op donderdag 29 juni 2017.

Het is de datum van aanbieding door de postdiensten die geldt en niet de feitelijke kennisneming van de beveiligde zending op een later tijdstip. De datum van de poststempel heeft bewijskracht zowel voor de verzending als voor de ontvangst.

Ingeval van aanplakking, geldt de dag na deze van de startdatum van de aanplakking.

De dag van de akte (bv. de aangetekende brief) of de gebeurtenis die de termijn doet ingaan (bv. de aanplakking), wordt niet in de termijn begrepen.

De vervaldag wordt echter wel in de termijn begrepen. Als de vervaldag een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is, wordt die vervaldag verplaatst naar de eerstvolgende werkdag.

Alle termijnen worden berekend in kalenderdagen, nooit in werkdagen.

Bv. De deputatie betekent u de beslissing per aangetekende brief van maandag 7 september 2015. De Raad gaat er van uit dat deze aangetekende brief u de volgende dag, dinsdag 8 september 2015, door de postdiensten wordt aangeboden. Dit betekent dat de eerste dag van de termijn woensdag 9 september 2015 is. De laatste dag van deze termijn van 45 dagen is vervolgens vrijdag 23 oktober 2015.

Voor de berekening vanĀ alle andere termijnen dient men op dezelfde manier te werk te gaan, rekening houdend met de duur van iedere termijn op zich.

Zie ook artikelen 4, 5 en 6 Procedurebesluit.