Contact

Griffie

De griffie van de DBRC is het centrale aanspreekpunt van de rechtscolleges. Met vragen over nog in te dienen beroepen of hangende zaken kan u als rechtzoekende of als procespartij steeds terecht bij de griffier en zijn medewerkers. Zij kunnen en mogen u echter geen juridisch advies geven.

Tijdens de openingsuren van de griffie kan u - indien u procespartij bent - ook het rechtsplegingsdossier ter plaatse inkijken.

Openingsuren griffie

Maandag

9:30 – 12:00 13:00 – 15:00

Dinsdag

8:30 – 12:00 13:00 – 16:00

Woensdag

9:30 – 12:00 13:00 – 15:00

Donderdag

9:30 – 12:00 13:00 – 16:00

Vrijdag

9:30 – 12:00 13:00 – 15:00

Contactgegevens

Telefoon

(02) 553 17 75

Wanneer u de griffie belt, zal u eerst een wachtmuziekje te horen krijgen, waarna u doorverbonden wordt met een griffiemedewerker.


E-mail

Processtukken kunnen enkel per beveiligde zending worden ingediend. Dit op straffe van onontvankelijkheid.

Een beveiligde zending is ofwel


Adres

Raad voor Vergunningsbetwistingen / Handhavingscollege / Raad voor Verkiezingsbetwistingen

p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges
Koning Albert II-laan 35 bus 81
1030 Brussel

Wegbeschrijving