Deze FAQ's zijn gebaseerd op het procedureverloop zoals bepaald in het DBRC-decreet, zoals gewijzigd door het wijzigingsdecreet, en het Procedurebesluit, zoals gewijzigd door het wijzigingsbesluit.

Deze FAQ's zijn dus van toepassing op vorderingen tot vernietiging en op aanvullende vorderingen (zoals vorderingen tot schorsing) ingediend bij vorderingen tot vernietiging, telkens ingediend vanaf 24 april 2017.

Veelgestelde vragen over de procedure