Nieuws

  • 4 oktober 2019
rvvbfront

Vacature griffiemedewerker-zittingsgriffier

De DBRC is op zoek naar een griffiemedewerker-zittingsgriffier om het team van de griffie te versterken. Meer info vindt u op de vacatures-pagina.
rverkb4
  • 5 september 2019

Persbericht - Eurostadium Brussels - uitspraak

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN Verwerping van de vordering tot vernietiging van de weigering van een omgevingsvergunning voor onder meer een multifunctioneel complex, een campusgebouw, een paviljoen, een ondergrondse parkeergarage. (Eurostadium Brussels)
zitting R.Verkb.
  • 15 oktober 2018

Kijksluiter - informatieve video

Vraagt u zich af waarvoor de 3 bestuursrechtscolleges bij de DBRC bevoegd zijn ? Of hoe een zitting bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen, 1 van deze 3 bestuursrechtscolleges, verloopt ?
Openingszitting 2017
  • 9 augustus 2019

Save the date - openingszitting - donderdag 21 november 2019

Om een veelbelovende openingszitting voor het komende werkjaar in je agenda te prikken, kan je nooit vroeg genoeg zijn ! Reserveer dus alvast donderdagavond 21 november 2019 vanaf 17u30 in je agenda.
cover jaarverslag 1718 DBRC
  • 20 december 2018

Jaarverslag 2017-2018

Via deze link kan u het jaarverslag inkijken van de DBRC over de werkzaamheden tijdens het afgelopen werkjaar 2017-2018.
Openingszitting 2017
  • 2 oktober 2018

Uitnodiging openingszitting DBRC - dinsdag 6 november 2018

U  bent van harte uitgenodigd dinsdag 6 november 2018, late namiddag op de openingszitting van de DBRC en de bestuursrechtscolleges. Het volledige programma vindt u hier:
graanveld met windmolen
  • 24 juli 2019

Persbericht - eerste arresten over onteigeningsbesluiten

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN Onteigeningskamer (12de kamer) - Vorderingen tot vernietiging van het definitief onteigeningsbesluit kaderend in de realisatie van het bedrijventerrein ‘Siezegemkouter’
rverkb1
  • 7 december 2018

Persbericht - Raad voor Verkiezingsbetwistingen

DBRC Dienst van de Bestuursrechtscolleges   Voor 24 steden of gemeenten is nog een bezwaar hangende bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen. De overige lokale verkiezingen zijn door de Raad geldig verklaard.  
rvvb5
  • 29 mei 2018

Persbericht - Zuiderdokken Antwerpen - schorsing

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN Schorsing van de tenuitvoerlegging van de stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen van twee ondergrondse parkings ter hoogte van de Gedempte Zuiderdokken te Antwerpen