Onteigeningsbetwistingen

Vanaf 1 januari 2018 kunnen nu ook verzoeken tot schorsing of tot vernietiging van een definitief onteigeningsbesluit dat tot stand kwam onder het Vlaamse onteigeningsdecreet ingediend worden bij de Raad.

Het definitieve onteigeningsbesluit kan door de belanghebbenden bestreden worden voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen (artikel 43 Onteigeningsdecreet).

Beroepen tegen de definitieve onteigeningsbesluiten worden ingesteld binnen een termijn van vijfenveertig dagen, die ingaat als volgt:

a) hetzij de dag na de kennisgeving van de vaststelling van het definitieve onteigeningsbesluit als de kennisgeving aan belanghebbenden wordt voorzien;
b) hetzij de dag na de bekendmaking van het definitieve onteigeningsbesluit in het Belgisch Staatsblad in alle andere gevallen (artikel 44 Onteigeningsdecreet).