Persbericht - Antwerpen - omgevingsvergunning INEOS - schorsing

  • 13 november 2020

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN


Raad voor Vergunningsbetwistingen schorst de omgevingsvergunning voor de ontbossing van enkele terreinen ter voorbereiding van ‘Project One’ in de Antwerpse Haven

Op 28 oktober 2020 verkreeg de nv INEOS MANFACTURING BELGIUM II van de bevoegde Vlaamse minister een omgevingsvergunning voor het ontbossen en bouwrijp maken van enkele terreinen in de Antwerpse Haven. De toegelaten ontbossing vormt de eerste fase van het zogenaamde ‘Project One’ dat in de toekomst enerzijds de bouw en exploitatie van een PDH-eenheid  (fase 2) beoogt en anderzijds de bouw en exploitatie van een ECR (fase 3). 

Veertien verenigingen komen tegen die vergunning in beroep bij de Raad en verzoeken via de UDN-procedure om de schorsing ervan. De ingestelde UDN-procedure is een uitzonderlijke spoedprocedure, waarmee aan de Raad wordt gevraagd om uiterst dringend een uitspraak te vellen over de ingediende zaak. In zijn arrest oordeelt de Raad dat de spoedprocedure verantwoord is aangezien de ontbossingswerken snel van start kunnen gaan.

Op basis van een kort eerste onderzoek stelt de Raad vast dat de beoordeling van de milieueffecten in het milieueffectenrapport (Project-MER) voor de aangevraagde ontbossing (fase 1) geen voldoende globale beoordeling bevat van de milieueffecten die het totaalproject kan veroorzaken.
 

Contactpersoon

Eddy Storms (Eerste Voorzitter DBRC)

0475 70 64 23

Arrest pdf bestandArrest RvVb-UDN-2021-0287 (397 kB)
Twitter @DBRC_Vlaanderen