Persbericht - Deurne - bijstelling milieuvergunningsvoorwaarden - vernietiging

  • 30 juni 2020

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

Raad voor Vergunningsbetwistingen vernietigt de bijstelling van de milieuvergunningsvoorwaarden van de nv LEM Antwerpen – luchthaven Deurne

De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft met het arrest van 30 juni 2020 de beslissing van de Vlaamse minister bevoegd voor Omgeving, Natuur en Landbouw tot bijstelling van de milieuvergunningsvoorwaarden van de nv LEM Antwerpen (uitbater luchthaven Deurne) vernietigd. De stad Mortsel en de gemeentes Borsbeek en Boechout tekenden beroep aan bij de Raad.

Het dossier kan onder andere teruggevoerd worden tot de schriftelijke vragen (nr. 183 van 11 december 2017 en nr. 627 van 30 augustus 2018) die werden gesteld aan de destijds bevoegde minister en waarbij de onduidelijkheid tussen de begrippen ‘vluchten’ en ‘(vlieg)bewegingen’ in het kader van lokale trainingsvluchten werden aangekaart. 

Het verzoek tot bijstelling, dat uitging van de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten van het departement Omgeving, wou hieraan verhelpen om zo tevens de controle en de handhaving van de betrokken voorwaarde te vereenvoudigen. De Raad is van oordeel dat met de bestreden beslissing de aard en het voorwerp van het verzoek tot bijstelling zodanig werden gewijzigd dat het openbaar onderzoek en de verleende adviezen in feite zinledig werden gemaakt.

Er moet benadrukt worden dat de exploitatie van de luchthaven en de mogelijkheid tot het uitvoeren van lokale trainingsvluchten op geen enkele manier in het gedrang komen. Enkel de bijstelling van de specifieke milieuvergunningsvoorwaarde werd immers vernietigd.

Contactpersoon Eddy Storms (Eerste Voorzitter DBRC) - 0475/70.64.23
Arrest

pdf bestandArrest RvVb-A-1920-0970 (503 kB)

pdf bestandArrest RvVb-A-1920-0971 (26 kB)

Twitter @DBRC_Vlaanderen