Persbericht - Eurostadium Brussels - uitspraak

  • 5 september 2019

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

Verwerping van de vordering tot vernietiging van de weigering van een omgevingsvergunning voor onder meer een multifunctioneel complex, een campusgebouw, een paviljoen, een ondergrondse parkeergarage. (Eurostadium Brussels)

Op 30 januari 2018 weigert de Vlaamse Regering de omgevingsvergunning gevraagd door de nv Ghelamco Invest.

Met het arrest nr. RvVb-A-1819-1371 van 27 augustus 2019 verwerpt de Raad de vordering tot vernietiging van de vermelde weigeringsbeslissing.

In de weigering van een omgevingsvergunning wordt onder meer geoordeeld dat de totale vloeroppervlakte van de verschillende recreatieactiviteiten samen het maximum van 50.000 m² overschrijdt, zoals voorzien in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘afbakening van het VSGB en aansluitende openruimtegebieden’ (hierna GRUP VSGB), wat een determinerend weigeringsmotief vormt.

De  nv Ghelamco Invest als verzoekende partij stelt daartegenover dat bij de berekening van deze vloeroppervlakte enkel rekening moet gehouden worden met de vloeroppervlakte van de tribunes en het veld, namelijk 45.490 m². Alle andere accommodaties zijn voorzieningen in functie van de activiteit maar zijn niet relevant voor de oppervlaktebeperking.

De Raad acht de beoordeling van de Vlaamse Regering in de bestreden weigering van de omgevingsvergunning niet kennelijk onredelijk dat tijdens een recreatieve activiteit niet alleen de oppervlakte van het veld en de tribunes in rekening kan gebracht worden, maar dat ook de voor het functioneren van de recreatieve activiteit noodzakelijke en/of daartoe ontworpen ruimtes moeten meegerekend worden, zoals het voetbalveld, tribune, ruimte verzorging terrein, kleedkamers, TV-studio, ticketruimte, loge en ontvangstruimte, evenementenruimte (verdieping 0+3) en horeca (occasioneel extern) als ruimten die specifiek ontworpen zijn om de voetbalmatchen in het gebouw te kunnen laten doorgaan, wat leidt tot een overschrijding van het bovenvermelde maximum van 50.000 m².

Ook de andere ingeroepen middelen worden verworpen door de Raad.

 

Contactpersoon                           Eddy Storms (Eerste Voorzitter DBRC)   0475 /70 64 23

Arrest                                       pdf bestandRvVb 27 augustus 2019, arrestnummer RvVb-A-1819-1371 (779 kB)