Persbericht - exploitatie 2 grondwaterwinningen in Meise - schorsing

  • 28 mei 2020

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

Raad voor Vergunningsbetwistingen beveelt schorsing bij voorraad van de akteneming van twee grondwaterwinningen in Meise

De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft met een arrest van 26 mei 2020 met nummer RvVb-UDN-1920-0881 de aktename van twee grondwaterwinningen in de gemeente Meise voorlopig geschorst.

De exploitatie van de grondwaterwinning met een debiet tot 5.000 m3 (5 miljoen liter) grondwater situeert zich in een beschermd cultuurhistorisch landschap. De Raad heeft de beslissing bij dringende voorlopige maatregel geschorst omdat niet duidelijk is welke de impact van de winning is op de omgeving en het beschermd landschap, en om na te gaan of ter zake dwingende bijzondere milieuvoorwaarden van toepassing zijn.

De tegensprekelijke behandeling van het dossier werd aangevat op 28 mei 2020 en met akkoord van partijen in voortzetting geplaatst naar de zitting van 11 juni, mede in acht genomen de mededeling van de gemeente Meise dat eerstdaags bijkomende bijzondere milieuvoorwaarden zullen opgelegd worden.

Contactpersoon          Eddy Storms (Eerste Voorzitter DBRC)   0475 /70 64 23

Arrest                      pdf bestandRvVb arrest 1920-RvVb-0589 (197 kB)