Persbericht - Gent - Deyne site - verwerping schorsing

  • 22 juni 2020

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

Raad voor Vergunningsbetwistingen verwerpt de vraag tot schorsing van de vergunning voor twee nieuwe gebouwen op de De Deyne site in Gent.

Met het arrest van 19 juni 2020 verwerpt de Raad voor Vergunningsbetwistingen de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid die een buurtbewoner heeft ingesteld tegen de omgevingsvergunning voor het oprichten van een multifunctioneel centrum op de campus de Deyne, ter hoogte van de Gestichtstraat in Gent. Om het project mogelijk te maken, moeten een villa en cementrots verwijderd worden en zullen bomen gerooid worden. Het gaat om een omgevingsvergunning die de het Vlaamse Gewest op 18 mei 2020 heeft verleend aan de vzw Organisatie Broeders van Liefde.

De Raad voor Vergunningsbetwistingen wijst het beroep af omdat de verzoekende partij niet overtuigt dat de zaak een uiterst dringende behandeling vereist. De Raad oordeelt in dat de verzoekende partij niet duidelijk maakt hoe de sloop van de villa met kunstrots haar persoonlijk benadeelt, rekening houdend met de afstand van haar woning tot de site en aangezien het domein is afgesloten van het publiek. De verzoekende partij toont volgens de Raad ook niet aan dat er sprake is van een ontbossing. De inplanting van de nieuwe gebouwen zou integendeel gekozen zijn met het oog op het behoud van het bos.

In het arrest wordt nog geen uitspraak gedaan over de wettigheid van de vergunningsbeslissing. Die vraag komt pas later aan bod bij de behandeling van de zaak ten gronde.

 

Contactpersoon          Eddy Storms (Eerste Voorzitter DBRC)   0475 /70 64 23

Arrest                      pdf bestandUDN-arrest 1920-RvVb-0611-UDN (260 kB)