Persbericht - gevangenis Dendermonde - verwerping schorsingsvordering

  • 29 augustus 2017

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

Verwerping van de vorderingen tot schorsing van de tenuitvoerlegging van  stedenbouwkundige vergunning voor de bouw van een nieuwe gevangenis te Dendermonde.

Op 9 november 2016 heeft de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar aan de nv POORT VAN DENDERMONDE een stedenbouwkundige vergunning verleend voor de bouw van een nieuwe gevangenis te Dendermonde.

De Raad is gevat door twee verzoekschriften tot schorsing van de tenuitvoerlegging en de vernietiging van deze vergunning.

De Raad voor Vergunningsbetwistingen verwerpt, met twee arresten van 29 augustus 2017, de vorderingen tot schorsing van de tenuitvoerlegging van deze vergunning op grond van de vaststelling dat de ingeroepen middelen niet de voor de schorsing vereiste ernst vertonen.

Contactpersoon       Eddy Storms (Eerste Voorzitter DBRC)   0475 /70 64 23

Arresten

pdf bestandRvVb arrest SA 1617.0256 web.pdf (1.57 MB)

pdf bestandRvVb arrest SA 1617.0304 web.pdf (1.69 MB)