Persbericht - gevangenis Dendermonde - verwerping vordering vernietiging

  • 24 juli 2019

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

Verwerping van de vorderingen tot vernietiging van de stedenbouwkundige vergunningen voor de bouw van een nieuwe gevangenis te Dendermonde enerzijds en de bouw van een ontsluitingsweg, inclusief brug over de Oude Dender, voor de nieuwe gevangenis anderzijds.

Op 21 oktober 2016 heeft de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar aan de nv Waterwegen en Zeekanaal – Afdeling Bovenschelde (voortaan: nv DE VLAAMSE WATERWEG) een stedenbouwkundige vergunning verleend voor het aanleggen van een ontsluitingsweg, inclusief een brug over de Oude Dender.

Op 9 november 2016 heeft de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar aan de nv POORT VAN DENDERMONDE een stedenbouwkundige vergunning verleend voor de bouw van een nieuwe gevangenis te Dendermonde.

 

Met arresten van 29 augustus 2017 (RvVb-S-1617-1198 en RvVb-S-1617-1199) heeft de Raad de vordering tot schorsing van de vergunning voor de bouw van een nieuwe gevangenis te Dendermonde verworpen bij gebrek aan ernstige middelen.

Met arresten van 23 oktober 2018 (nummers 242.751 en 242.752) heeft de Raad van State de vorderingen tot vernietiging van het onderliggend ruimtelijk uitvoeringsplan verworpen.

 

In navolging van de vermelde niet-schorsingsarresten van 29 augustus 2017 verwerpt de Raad thans, met de arresten van 23 juli 2019 met nummers RvVb-A-1819-1241 en RvVb-A-1819-1242, de vordering tot vernietiging van de vergunning voor de bouw van een nieuwe gevangenis.

Met zijn arresten van 23 juli 2019 met nummers RvVb-A-1819-1243 en RvVb-A-1819-1244 verwerpt de Raad ook de vordering tot vernietiging van de vermelde vergunning gericht op de ontsluiting van de gevangenis.

 

Contactpersoon         Eddy Storms (Eerste Voorzitter DBRC)   0475 /70 64 23

Arresten    

pdf bestand1617-RvVb-0120-A - RvVb-A-1819-1244.pdf (884 kB)  

pdf bestand1617-RvVb-0126-A - RvVb-A-1819-1243.pdf (1.47 MB)  

pdf bestand1617-RvVb-0256-SA - RvVb-A-1819-1242.pdf (1.59 MB)   

pdf bestand1617-RvVb-0304-SA - RvVb-A-1819-1241.pdf (1.11 MB)