Persbericht - Heusden-Zolder - omgevingsvergunning nv ASFALT PRODUCTIE LIMBURG - vernietiging

  • 22 juli 2020

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

Raad voor Vergunningsbetwistingen vernietigt de omgevingsvergunning verleend aan de nv ASFALT PRODUCTIE LIMBURG voor het verder exploiteren en veranderen door uitbreiding van een asfalt-betoncentrale in Heusden-Zolder

Met het arrest van 22 juli 2020 vernietigt de Raad voor Vergunningsbetwistingen de omgevingsvergunning op vraag van een omwonende.

De Raad stelt in het arrest vast dat de geurhinder van het bedrijf een belangrijk aspect was tijdens de voorafgaande vergunningsprocedure. De gewestelijke omgevingsvergunningscommissie vermoedde dat de geurhinder van het bedrijf, mits het naleven van de vergunningsvoorwaarden, tot een aanvaardbaar niveau beperkt kan worden. De commissie gaf wel aan dat daarover pas definitief uitsluitsel kan worden gegeven na evaluatie van de reële exploitatie. De commissie vond een omgevingsvergunning op proef voor een periode van 2 jaar daarom noodzakelijk.

De Raad oordeelt dat uit de verleende vergunningsbeslissing, waarin ook sprake is van een vermoeden, niet blijkt om welke redenen wordt beslist om toch een vergunning voor onbepaalde duur te verlenen.

 

Contactpersoon

Eddy Storms (Eerst Voorzitter DBRC) 0475/70 64 23
Arrest pdf bestandArrest RvVb-A-1920-1028 (243 kB)
Twitter @DBRC_Vlaanderen