Persbericht - ontsluitingsweg gevangenis Dendermonde - schorsing

  • 17 november 2016

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

Schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid van tenuitvoerlegging van  stedenbouwkundige vergunning voor ontsluitingsweg van nieuw penitentiair complex te Dendermonde, met vaste brug over Oude Dender

Op 21 oktober 2016 heeft de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar aan de nv Waterwegen en Zeekanaal - Afdeling Bovenschelde een stedenbouwkundige vergunning verleend voor het aanleggen van een ontsluitingsweg, inclusief een brug over de Oude Dender, vanaf de gewestweg N406/N416 tot aan de toegang tot de site van de nieuwe gevangenis te Dendermonde.

De voorziene brug is gelegen in een beschermd landschap.

De Raad voor Vergunningsbetwistingen schorst, na beroep van een omwonende, bij uiterst  dringende noodzakelijkheid, met een arrest van 17  november 2016, de tenuitvoerlegging van deze stedenbouwkundige vergunning. De Raad voor Vergunningsbetwistingen beoordeelt het middel dat de stedenbouwkundige vergunning steunt op een onwettig advies van het agentschap Onroerend Erfgoed,  als ernstig.

 

Contactpersoon       Eddy Storms (Eerste Voorzitter DBRC)   0475 /70 64 23

Arresten                   

pdf bestandRvVb arrest UDN 1617.0126 Web.pdf (402 kB)

pdf bestandRvVb arrest UDN 1617.0120 Web.pdf (112 kB)