Persbericht - site Essers (Genk) - verwerping schorsingsvordering

  • 29 augustus 2017

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

Verwerping vordering tot schorsing voor uitbreiding van industriële site van Essers te Genk

De Raad voor Vergunningsbetwistingen verwerpt met arresten van 29 augustus 2017 de vordering tot schorsing van de tenuitvoerlegging van de stedenbouwkundige vergunningen, verleend door de deputatie van de provincieraad van Limburg op 15 februari 2017, voor het uitbreiden van een industriële site op de percelen van de nv H. Essers Logistics Company te Genk en Zonhoven.

Nadat de Raad op 10 mei 2017 de vorderingen tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid van de tenuitvoerlegging van deze stedenbouwkundige vergunningen verworpen heeft omdat de verzoekende partijen niet aantoonden dat de afhandeling van de gewone schorsingsprocedure te laat zou komen om de verwezenlijking van de aangevoerde nadelige gevolgen te voorkomen, worden nu ook de vorderingen tot schorsing van de tenuitvoerlegging verworpen.

Met deze arresten doet de Raad geen uitspraak over de grond van de zaak, dit wil zeggen over de vraag of de verleende stedenbouwkundige vergunningen al dan niet wettig zijn.

De Raad oordeelt alleen dat minstens één schorsingsvoorwaarde, namelijk de hoogdringendheid, niet vervuld is, omwille van de uitdrukkelijke verbintenis van de nv H. Essers Logistics Company om de op 15 februari 2017 verleende stedenbouwkundige vergunningen niet uit te voeren tot de Raad uitspraak doet over de vorderingen tot vernietiging van deze stedenbouwkundige vergunningen, zodat de behandeling van de vorderingen tot vernietiging kan volstaan om de belangen van de verzoekende partijen te vrijwaren.

Contactpersoon       Eddy Storms (Eerste Voorzitter DBRC)   0475 /70 64 23

Arresten

pdf bestandRvVb arrest SA 1617.0565 web.pdf (550 kB)

pdf bestandRvVb arrest SA 1617.0566 web.pdf (547 kB)