Persbericht - Zuiderdokken Antwerpen - schorsing

  • 29 mei 2018

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

Schorsing van de tenuitvoerlegging van de stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen van twee ondergrondse parkings ter hoogte van de Gedempte Zuiderdokken te Antwerpen

Op 12 oktober 2017 heeft de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar aan het college van burgemeester en schepenen van de stad Antwerpen een stedenbouwkundige vergunning verleend voor twee ondergrondse parkings, speeltuin, sportveld en hondenloopzone.

Nadat eerder op 21 mei 2018 reeds voorlopige maatregelen werden bevolen, schorst de Raad voor Vergunningsbetwistingen op vordering van omwonenden de tenuitvoerlegging van deze stedenbouwkundige vergunning met een arrest van 29 mei 2018.

De Raad voor Vergunningsbetwistingen beoordeelt het middel waarin wordt aangevoerd dat op een onwettige manier werd afgeweken van de bestemmingsvoorschriften van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, als ernstig.

Contactpersoon       Eddy Storms (Eerste Voorzitter DBRC)   0475 /70 64 23

Arresten

pdf bestandArrest 1718-RvVb-0232-SA01.pdf (523 kB)

pdf bestandArrest 1718-RvVb-0254-SA01.pdf (126 kB)