Persmededeling Uplace

  • 5 juli 2016

Hierna vindt u een persmededeling van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 5 juli 2016, alsook het arrest waarop deze persmededeling betrekking heeft. 

pdf bestandPersmededeling Uplace (64 kB)

pdf bestandRvVb.A.1516.1305 (485 kB)