Privacy

Op 25 mei 2018 ging de Europese ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ (AVG), ook gekend onder de Engelse naam ‘General Data Protection Regulation’ (GDPR) van kracht. De DBRC beheert en gebruikt alle persoonsgegevens die het verzamelt op een veilige, respectvolle manier en als een goede huisvader.

Indien u specifieke vragen hebt over ons privacybeleid, dan kunt u deze mailen naar info.dbrc@vlaanderen.be

Achtergrondinformatie

pdf bestandDBRC 2019 Privacyverklaring_0.3.pdf (215 kB)