Procedureverloop wijzigt bij RvVb en MHHC

  • 24 april 2017

Het decreet van 9 december 2016 houdende wijziging van diverse decreten, wat de optimalisatie van de organisatie en de rechtspleging van de Vlaamse bestuursrechtcolleges betreft (wijzigingsdecreet) (B.S. 24/01/2017) wijzigt op een aantal (belangrijke) punten het procedureverloop bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen en het Milieuhandhavingscollege.
 

Het besluit van de Vlaamse regering van 21 april 2017 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, wat betreft de optimalisatie van de organisatie en de rechtspleging van de Vlaamse bestuursrechtscolleges (wijzigingsbesluit) (B.S. 24/04/2017) voert dit decreet verder uit.

pdf bestandWijziging procedurebesluit DBRC.pdf (3.46 MB)
 

Het wijzigingsdecreet en wijzigingsbesluit treden in werking op 24 april 2017.

De overgangsbepalingen zijn opgenomen in artikel 22 van het wijzigingsdecreet en artikel 71 van het wijzigingsbesluit.