Raad voor Vergunningsbetwistingen

De Raad voor Vergunningsbetwistingen is een onafhankelijk Vlaams bestuursrechtscollege.

De Raad doet niet alleen uitspraak over beroepen tegen registratiebeslissingen en vergunningsbeslissingen betreffende het afleveren of weigeren van een stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning, maar voortaan (ook) over geschillen met betrekking tot de omgevingsvergunning en onteigeningen.

rvvb 1
Over de Raad
rvvb4
FAQ's
rvvb2
Rechtspraak
rvvb5
Regelgeving
rvvb3
Zittingen
rvvb6
Procedure