Save the date - dinsdag 6 november 2018 - openingszitting DBRC

  • 1 juni 2018

Houdt u alvast dinsdag 6 november 2018, late namiddag, vrij voor de openingszitting van de DBRC en de bestuursrechtscolleges ?

Het belooft uiterst interessant te worden. Bart Jan Van Ettekoven, voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Nederlandse Raad van State en hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam zal immers in het auditorium Hadewych van het Consciencegebouw de openingsrede uitspreken tijdens de jaarlijkse openingszitting van de DBRC.