Stijgende coronacijfers - herinnering aan maatregelen

  • 3 november 2020

De Dienst van de Bestuursrechtscolleges (DBRC) en de rechtscolleges onder zijn koepel blijven ook in deze moeilijke tijden de continuïteit van hun dienstverlening garanderen. De griffie blijft bereikbaar, zaken worden opgeroepen, behandeld en uitgesproken.

Om deze dienstverlening ook in de komende weken en maanden te kunnen blijven garanderen, zijn er nog steeds een aantal coronamaatregelen van kracht. Met deze maatregelen trachten we een maximale inspanning te leveren om de veiligheid en gezondheid van alle betrokkenen te garanderen, zowel de procespartijen en hun raadsmannen, als de medewerkers van de DBRC. We herinneren u graag aan de voornaamste maatregelen:

  • De kamervoorzitters vragen de procespartijen nog steeds met aandrang om af te zien van de behandeling van hun zaak ter zitting, zodat een schriftelijke in beraadname mogelijk wordt, met het oog op een spoedige uitspraak.
  • De DBRC vraagt de procespartijen zich strikt te houden aan alle veiligheidsmaatregelen aan het onthaal en in de zittingszalen (o.m. mondmasker, handhygiëne, afstand, 1 persoon per partij in de zaal, …).
  • De DBRC vraagt u om de CoronAlert-app te installeren. Meer info hierover vindt u hier.
  • Afgifte ter griffie en inzage in dossiers is enkel mogelijk na afspraak.

Een volledig overzicht van de maatregelen vindt u hier.

De DBRC volgt de situatie op de voet en zal tijdig communiceren ingeval van een wijziging van de genomen maatregelen.