Uitnodiging openingszitting DBRC - dinsdag 6 november 2018

  • 2 oktober 2018

U  bent van harte uitgenodigd dinsdag 6 november 2018, late namiddag op de openingszitting van de DBRC en de bestuursrechtscolleges.

Het volledige programma vindt u hier:

pdf bestandDBRC_openingszitting 2018_uitnodiging.pdf (644 kB)

Inschrijven kan u via http://dbrc2018.diekeure.be/

Het belooft uiterst interessant te worden. Bart Jan Van Ettekoven, voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Nederlandse Raad van State en hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam zal immers in het auditorium Hadewych van het Consciencegebouw de openingsrede uitspreken tijdens de jaarlijkse openingszitting van de DBRC.