Uitnodiging openingszitting DBRC - donderdag 21 november 2019

  • 21 oktober 2019

U  bent van harte uitgenodigd donderdag 21 november 2019, late namiddag op de openingszitting van de DBRC en de bestuursrechtscolleges.

Het volledige programma vindt u hier:

pdf bestandDBRC openingszitting 2019 uitnodiging (638 kB)

Inschrijven kan u via http://dbrc2019.diekeure.be/

Het belooft uiterst interessant te worden. Professor dr. Kurt Deketelaere, Secretaris-Generaal van de League of European Research Universities, Gewoon Hoogleraar aan de Rechtsfaculteit KU Leuven en Voorzitter van het Sustainability College Bruges zal immers in het International Auditorium (Koning Albert II-laan 5, 1210 Brussel) de openingsrede uitspreken tijdens de jaarlijkse openingszitting van de DBRC.

Het onderwerp van de openingsrede is “De beslechting van omgevings- en klimaatgeschillen: naar een gouvernement des juges?”.