Update DBRC-maatregelen

Update 12 mei 2020

Toegang Ellipsgebouw - zittingen

Ook bij de Vlaamse overheid is er een geleidelijke en gefaseerde versoepeling van de coronamaatregelen gepland. Echter, de gebouwen van de Vlaamse overheid (en dus ook de griffie en de zittingszalen van de rechtscolleges) blijven in deze fase voorlopig alleen toegankelijk voor medewerkers die er voor hun functie expliciet aanwezig moeten zijn en zijn nog niet toegankelijk voor bijeenkomsten of evenementen met externe bezoekers. Externe bezoekers zijn slechts zeer beperkt en in uitzonderlijke omstandigheden toegelaten in het gebouw (bijv. voor afgifte tegen ontvangstbewijs of inzage in dossiers en dit enkel op afspraak).

Omdat bijgevolg nog steeds geen zittingen met fysieke aanwezigheid kunnen worden georganiseerd, zet de DBRC op dit ogenblik de beleidslijn verder dat de procespartijen, opgeroepen voor de zittingen van mei en juni 2020, met aandrang gevraagd worden om af te zien van de behandeling van hun zaak ter zitting. De zaak kan vervolgens onmiddellijk in beraad worden genomen met het oog op een spoedige uitspraak. De griffie zal alle procespartijen hiertoe contacteren één week voorafgaand aan de geplande zittingsdatum.                        

Bereikbaarheid van de griffie

Vanaf heden is de griffie opnieuw elke dag telefonisch bereikbaar op het nummer 02 553 17 75, dit tussen 9.30 u. en 12 u., alsook tussen 13 u. en 15 u. Wanneer u de griffie belt, zal u eerst een wachtmuziekje te horen krijgen, waarna u doorverbonden wordt met een griffiemedewerker.

De DBRC, de RvVb en het HHC volgen de evolutie van de federale en Vlaamse coronamaatregelen dagelijks op en zullen via updates communiceren over eventuele aanpassingen aan de DBRC-maatregelen m.b.t. de dossierbehandeling. U kan de DBRC nu ook via Twitter volgen via @DBRC_Vlaanderen.

Hier vindt u een link naar de volledige DBRC-maatregelen ten gevolge van de coronacrisis.

 

Update 24 april 2020

Met een Besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 2020 zijn bijzondere regels bepaald voor de procedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen (RvVb) en het Handhavingscollege (HHC). De einddatum voor deze regels is 24 april 2020. Tevens is bepaald dat de bevoegde minister de einddatum kan verlengen.

Met een Ministerieel Besluit van 24 april 2020 heeft de bevoegde minister enkel de einddatum voor de regels rond de behandeling van de vorderingen tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid verlengd. Betekeningen per e-mail en digitale zittingen blijven in deze vorderingen mogelijk tot en met 17 juli 2020.

De einddatum voor de overige regels – verlengingen van beroeps- en vervaltermijnen met 30 dagen – wordt niet verlengd.

                pdf bestandMB verlenging DBRC 20200424.pdf (441 kB)

*

De griffie betekent nog steeds oproepingen voor zittingen (juni en verder) en, sinds kort, arresten. Gelet op de hiervoor vermelde niet verlenging van de einddatum voor de regels rond de beroeps- en vervaltermijnen, start de griffie vanaf 27 april 2020 opnieuw andere procedurestappen en betekeningen op, zij het voorlopig nog in beperkte mate, gelet op de federale en Vlaamse coronamaatregelen rond maximaal thuiswerk en de bijgevolg beperkte personeelsbezetting in de kantoren te Brussel. 

De DBRC, de RvVb en het HHC volgen de evolutie van de federale en Vlaamse coronamaatregelen dagelijks op en zullen via updates communiceren over eventuele aanpassingen aan de DBRC-maatregelen m.b.t. de dossierbehandeling.

Hier vindt u een link naar de volledige DBRC-maatregelen ten gevolge van de coronacrisis.

 

Update 20 april 2020

De Dienst van de Bestuursrechtscolleges (DBRC), de Raad voor Vergunningsbetwistingen (RvVb) en het Handhavingscollege (HHC) blijven ook tijdens de coronacrisis volop aan de slag, zij het (grotendeels) van thuis uit. Zo werd de voorbije weken o.m. alle inkomende post verwerkt, werden alle beroepen geregistreerd, werden alle e-mails beantwoord, gingen alle zittingen in maart en april (schriftelijk) door, …

Na een korte onderbreking, omwille van de praktische organisatie, wordt nu ook de uitspraak en de daaropvolgende betekening van arresten hernomen. Op donderdag 16 april werden opnieuw arresten uitgesproken, die vanaf heden zullen worden betekend. Dat is ook zo op dinsdag 21 april. Deze arresten worden betekend in de week van 27 april. Het wekelijkse uitspraakritme wordt vervolgens hervat, met telkens uitspraak op dinsdag.

De DBRC, de RvVb en het HHC volgen de evolutie van de federale en Vlaamse coronamaatregelen dagelijks op en zullen via updates communiceren over eventuele aanpassingen aan de DBRC-maatregelen m.b.t. de dossierbehandeling. Er wordt ook gewerkt aan een exit-strategie om, van zodra de coronamaatregelen het toelaten, de normale dossierbehandeling zo snel als mogelijk te hervatten.

Hier vindt u een link naar de volledige DBRC-maatregelen ten gevolge van de coronacrisis.