Vacatures

Raad voor Verkiezingsbetwistingen

Oproep tot kandidaatstelling 6 aanvullende bestuursrechters en de aanleg van een wervingsreserve

pdf bestand20180308 BS oproep tot kandidaatstelling.pdf (322 kB)

U vindt hieronder ook het selectiereglement:

pdf bestandSELECTIEREGLEMENT bestuursrechters R.Verkb_. versie 20180326.pdf (101 kB)

 

Dienst van de Bestuursrechtscolleges

Aanleg van een wervingsreserve voor refendarissen

Heb je een masterdiploma in de rechten? Wil je deel uitmaken van een team van referendarissen dat bestuursrechters ondersteunt in hun uitspraken? Ben je leergierig én bereid actief je kennis van het vakgebied en (specifiek) het omgevingsrecht te verruimen? Lees dan zeker verder!

Als referendaris ondersteun je de bestuursrechters op zowel inhoudelijk als juridisch vlak bij de voorbereiding, behandeling en verwerking van hun uitspraken. Zo detecteer je bijvoorbeeld alle aandachtspunten en onduidelijkheden in een dossier, net als een mogelijke samenhang met andere dossiers. Daarnaast denk je ook mee richting een definitieve geschillenoplossing aan de hand van relevante elementen uit het dossier en andere informatiebronnen. Om de werking van de rechtscolleges te verbeteren, pleeg je op regelmatige basis overleg met de andere referendarissen, het coördinatiebureau, de bestuursrechters en de overige medewerkers van de DBRC.

Interesse in deze functie? Bekijk dan zeker de uitgebreide functiebeschrijving.

 

Vacature voor griffiemedewerker niv. B en aanleg van een werfreserve

Ben je sterk geïnteresseerd in bestuursrecht? Wil je de rechtscolleges zowel administratief als juridisch bijstaan? Wil je de communicatie met burgers en procespartijen verzorgen om zo bij te dragen tot een positief en klantgericht imago van de rechtscolleges? Lees dan zeker verder, want jíj wordt misschien onze nieuwe collega!

Als griffiemedewerker ondersteun je de hoofdgriffier door het uitvoeren van inhoudelijk administratieve taken zoals de voorbereiding, opvolging en afhandeling van beroepsdossiers. Naast inhoudelijk administratieve taken neem je ook juridische taken op zoals het voorbereiden van beschikkingen en uitspraken in de procedure van de vereenvoudigde behandeling. Eens ingewerkt zal je ook als zittingsgriffier optreden tijdens de openbare zittingen van de rechtscolleges. Doorheen de rechtsgang ben je een aanspreekpunt voor zowel collega’s als procespartijen.

Interesse in deze functie? Bekijk dan zeker de uitgebreide functiebeschrijving.